Tanken bag, kort fortalt

Dramadronning er et undervisnings spil rettet imod dansk undervisningen i folkeskolens 6-10 klasse, men det er først og fremmest et spil: Vi mener nemlig, at undervisningsspil skal være spil før de kan levere læring. Vi tror på at spil fungerer som undervisningsværktøj, men kun hvis man formår at koble spil og undervisning sammen på en [...]