Opgaver til DRAMADRONNING

DRAMADRONNING som præsentationsværktøj

Alle fag 2-3 lektioner

Denne opgave fungerer både som præsentationstræning, og som inspiration til brug af
DRAMADRONNING som præsentationsværktøj.

DRAMADRONNING-som-præsentationsværktøj


Diskuter emne

Alle fag 2-3 lektioner

Denne opgave handler om at lade eleverne øve at diskutere et emne. En disciplin der ofte kan
være svær og abstrakt for mange elever. Med DRAMADRONNING kan det gøres mere
håndgribeligt og konkret ved at lade forskellige perspektiver blive repræsenteret af forskellige
skuespillere på scenen

DRAMADRONNING-Diskuter-emne


Fill in the blanks

Alle fag 2-3 lektioner

Fill in the blanks er en hurtig måde at komme i gang med DRAMADRONNING, og få nogle gode
dialoger om teater, kommunikation og virkemidler.

DRAMADRINNING-Fill-in-the-blanks


Fortolk en tekst

Alle fag 2-3 lektioner

Fortolk en tekst opgaven udnytter, at når eleverne skal sætte et teaterstykke op med en
hvilken som helst tekst, bliver de nødt til at forholde sig til indholdet, når de skal bygge en
scene, sætte lyset, vælge kostumer, vælge og gestikker, placere skuespillerne på scenen,
time replikker i forhold til hinanden, vælge lyd-emojies eller indtale replikker. Alt sammen er
fortolkninger af teksten.

DRAMADRONNING-Fortolk-en-tekst


Konfliktløsning

Alle fag 2-3 lektioner

Konfliktløsning level 1 er en måde at arbejde med sociale kompetencer og kommunikation i
DRAMADRONNING.

DRAMADRONNING-Konfliktløsning


Oversæt og indtal

Fremmedsprog 2-3 lektioner

Denne opgave handler om at lade eleverne øve oversættelse og udtale i et sikkert rum, hvor
de har fuld kontrol over hvem der hører hvad. De har mulighed for at optage, lytte og optage
om gang og gang igen, indtil de er tilfredse.

DRAMADRONNING-Oversæt-og-indtal


Rewrite and remix

Alle fag 2-3 lektioner

Rewrite and remix er en hurtig måde at komme i gang med at arbejde med genrer i
DRAMADRONNING uden at skulle starte et nyt teaterstykke fra bunden.
Rewrite and remix går ud på at omskrive en færdig scene fra en genre til en anden. Hvordan
ville Jeppe på bjerget se ud i en postmodernistisk setting? Du vælger simpelthen en færdig
scene fra kataloget, og beder dine elever skrive det om. Enten hver for sig eller i grupper. Hvis
eleverne arbejder i grupper har eleverne mulighed for at arbejde sammen om en scene med
forskellige ansvarsområder. En elev kan have ansvaret for replikkerne, en kan have ansvaret
for instruktionen, og en kan have ansvaret for lys, lyd og scenografi.

DRAMADRONNING-Rewrite-and-remix


Rolleskift og samarbejde

Alle fag 2-3 lektioner

Opgaven går ud på at øve samarbejde i form af rolleskift og gensidig afhængighed. Det
foregår ved at eleverne sidder overfor hinanden med hver deres device og bygger et
teaterstykke i 2 scener sammen. I scene 1 skriver Elev 1 manus, og Elev 2 skriver manus i scene
2. Derefter laver de hver især instruktionen på den scene de ikke selv har skrevet, og bliver på
den måde nødt til at koordinere deres indsats verbalt, og øve sig i at stå i en kompliceret
situation begge sider af opgaven.

DRAMADRONNING-Rolleskift-og-Samarbejde